GHP

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna


• działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności,

• system zapewniający utrzymanie higieny zakładu.