Gaśnice, hydranty

GAŚNICE, HYDRANTY

Zajmujemy się przeglądami i naprawami wszystkich typów gaśnic, które dostępne są na polskim rynku. Przeprowadzamy przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Po wykonaniu konserwacji, przeglądu wystawiamy protokół dokumentujący przeprowadzone czynności.

Oferujemy:

 okresowe przeglądy techniczne sprzętu przeciwpożarowego,

• konserwację i legalizację gaśnic oraz urządzeń gaśniczych,

• napełnianie i remonty gaśnic oraz agregatów gaśniczych,

• remonty i badania dozorowe UDT gaśnic oraz agregatów gaśniczych,

• projektowanie i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wymaganego oznakowania w obiekcie

• przeprowadzanie badań ciśnień i wydajności wewnętrznych oraz zewnętrznych sieci hydrantowych,

• naprawy wewnętrznych sieci hydrantowych i hydrantów wewnętrznych,

• przeprowadzanie prób ciśnieniowych węży hydrantowych,

• impregnację ogniochronną szeroką gamą środków zabezpieczających.