I pomoc

ŚWIADCZYMY USŁUGI SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ:

• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (stopień podstawowy i zaawansowany),

• organizacja pokazów ratownictwa,

• pozoracje wypadków.