Ochrona PPOŻ

 

ŚWIADCZYMY SZEROKI ZAKRES USŁUG DORADCZYCH I KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI FIRM DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

• prowadzenie szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

• opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

• opracowanie planów ewakuacyjnych,

• przygotowywanie obiektu do odbioru przez PSP,

• wykonywanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sporządzanie wymaganych protokołów pokontrolnych,

• wyposażenie nadzorowanych obiektów w instrukcje przeciwpożarowe, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż. i ewakuacji oraz w podręczny sprzęt gaśniczy,

• analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe,

• organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych w sytuacji zagrożenia.