Szkolenia BHP

ŚWIADCZYMY USŁUGI SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ INNE:

• szkolenia wstępne,

• szkolenia okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno-techniczna, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych), 

• szkolenia w zakresie ergonomii stanowisk pracy,

• opracowywanie programów szkoleń, instruktaży stanowiskowych.


Prowadzimy również szkolenia w formie samokształcenia kierowanego dla pracowników wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 i 3-5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), zapewniając możliwość konsultowania się z nami drogą korespondencji pocztą elektroniczną.

 

Proponujemy ponadto szkolenia dla administracji biurowej i zarządzających kadrami. Szkolenia te ukierunkowane są na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników.


Oferujemy szkolenia:
- nowelizacji przepisów prawa pracy,

- zarządzania czasem pracy,

- właściwej postawy wobec klienta,

- komunikacji interpersonalnej i płynącej z niej korzyści dla firmy,

- ergonomii na stanowiskach pracy,

- oceny ryzyka zawodowego,

- prowadzenia postępowań powypadkowych.

Szkolenia mogą być organizowane u Klienta lub w miejscu ustalonym z nami w formie kursu, seminarium, instruktażu lub samokształcenia kierowanego.