DDD

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE MONITOROWANIA I ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W POMIESZCZENIACH MAGAZYNÓW, PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI, A DOKŁADNIE:

DEZYNFEKCJĘ – polegającą na niszczeniu fauny i flory mikrobiologicznej (bakterii, wirusów, grzybów) na powierzchniach nieożywionych. Często odkażaniu towarzyszy dezodoryzacja, czyli likwidacja przykrych zapachów (powstałych np. w efekcie rozkładu substancji biologicznych)

DEZYNSEKCJĘ – polegającą na niszczeniu owadów, przede wszystkim pasożytniczych stawonogów (muchy, karaluchy, wszy, pchły), ich larw oraz jaj. Coraz częściej zajmujemy się też usuwaniem komarów.

DERATYZACJĘ – polegającą na zwalczaniu gryzoni, zazwyczaj w zabudowaniach i wokół nich. Głównie chodzi o usuwanie myszy i szczurów, które nie tylko niszczą żywność (zjadając ją bądź zanieczyszczając odchodami), ale również uszkadzają instalacje elektryczne, a także są nosicielami wielu chorób.

DEZODORYZACJĘ – polegającą na likwidacji przykrych zapachów pochodzących z rozkładu (gnicia) substancji biologicznych.

FUMIGACJĘ – polegającą na gazowaniu, stosowaniu czynnika chemicznego, który w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i zastosowaniu jest zabójczy dla szkodników.

NASZA FIRMA OFERUJE:

• Przeprowadzanie dezynsekcji budynków lub pomieszczeń.

• Deratyzację budynków w zależności od występującego zagrożenia.

• Dezynfekcję pomieszczeń po zalaniach.

• Dezynfekcję mieszkań w przypadkach długotrwałego przebywania w nich zwłok.

• Dezodoryzację pomieszczeń, piwnic budynków (awarie instalacji kanalizacyjnej). 

• Mycie pod ciśnieniem zsypów altan śmietnikowych, pełny zakres sprzątania mieszkań.

• Sprzątanie grobów w pełnym zakresie.

Profesjonalnie wdrożony i utrzymany system ochrony przed szkodnikami gwarantuje Państwu pełną skuteczność działań, ponadto unikniecie błędów i problemów w kontakcie z organami kontrolującymi.

Wszystkie stosowane przez nas środki posiadają odpowiednie atesty i są dopuszczone do stosowania zgodnie z niniejszą ofertą.